نوشته‌ها

ساخت عطر

ساخت عطر

/
ساخت عطر : ساخت عطرها بخش مهمی از خیلی از صنایع را از تولید کالاهای…
Pierre Bourdon - پیئر بوردون

آشنایی با طراحان عطر

/
آشنایی با طراحان عطر پیئر بوردون متولد فرانسه است . وی پیش از آنکه در س…
Thierry Wasser - تیئری ویسر

آشنایی با طراحان عطر

/
آشنایی با طراحان عطر  Thierry Wasser - تیئری ویسر متولد ۱۹۶۱ در سوئ…
Francois Demachy - فرانسوس دماچی

آشنایی با طراحان عطر

/
Francois Demachy - فرانسوس دماچی متولد کن فرانسه است . وی بیش…
jacues cavallier - جاکوئز کاوالیئر

آشنایی با طراحان عطر

/
jacues cavallier - جاکوئز کاوالیئر متولد کن فرانسه است . وی بیشت…