نوشته‌ها

نت بویایی

توصیف عطر و هرم بویایی

/
توصیف عطر و هرم بویایی هرم رایحه‌ها فرمول دقیق عطرهای تجاری محرمانه نگه داشت…
رایحه های اصلی

رایحه های اصلی

/
رایحه های اصلی گلی : گل بو : مخلوطی پیچیده از گیاهان گلدار ک…
عناصری که در ساخت عطرها به کار میروند

عناصری که در ساخت عطرها به کار میروند

/
عناصری که در ساخت عطرها به کار میروند مرکبات لیمو ترش لیمو ترش کام کوات کام کوات پرتقال ژ…
یادداشت ها و هرم بویایی

یادداشت ها و هرم بویایی

/
یادداشت ها و هرم بویایی فرمول دقيق عطر‌هاي تجاري محرمانه نگه د…